برخی از فعالیت‌های من :

  • نویسنده کتاب ناخدای کشتی خود باش
  • فوق لیسانس MBA از دانشگاه شهید بهشتی
  • گذراندن دوره‌های مختلف مدیریتی از دانشگاه‌های برتر دنیا
  • فعالیت در کنار اساتید بزرگی چون دکتر روستا و دکتر سهمانی
  • گذراندن برترین دوره‌های شخصیت شناسی و منابع انسانی
  • نویسنده کتاب الکترونیکی فروشندگی به سبک ایرانی
  • نویسنده بیش از ۲۵ مقاله آموزشی مدیریتی
  • سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران
  • مدیر وب‌سایت payamesmi.com