ناخدای کشتی خود باش(الکترونیکی)

5.00 1 رای
۹,۹۰۰ تومان

ناخدای کشتی خود باش برای اینکه سازمان خود را سرپا و موفق نگه دارید هیچ راهی جز این ندارید که…

۹,۹۰۰ تومان