فکر می‌کنید بهره‌وری شما چقدر است؟

تست بهره وری - productivity test
دوستان عزیزم سلام

روزها یکی بعد از دیگری سپری می‌شوند و لحظات بزرگی از زندگی ما می‌گذرد.
شاید متوجه نباشیم اما معمولا ما نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم از توان موثر خود برای انجام کارها و وظایفمان استفاده کنیم.

اگر بتوانیم کمی از توان خود بیشتر استفاده کنیم روابط بهتر، تنی سالم تر، کسب و کاری پررونق تر و… خواهیم داشت.

برای اینکه ببینید میزان بهره وری روزانه شما چقدر است میتوانید در این آزمون شرکت کنید و نتیجه را بگیرید. هیچ کس از اطلاعات شما جز خودتان باخبر نخواهد شد.
در ادامه و به وسیله ی میزان نمره شما راهکارهایی را ارائه خواهیم داد تا در بهبود بیشتر توانایی شما موثر باشد.