هدیه اول – فایل کمکی شناسایی ارزش‌ها

هدیه دوم – ویدیو آموزشی چرخ زندگی

هدیه سوم – ویدیو اپلیکیشن اندروید

هدیه سوم – ویدیو اپلیکیشن آیفون

هدیه چهارم – پادکست شروع کارهای جدید

هدیه ششم – مثال‌های تئوری اثر برنده

هدیه پنجم – ویدیو آزمایش مارشملو

هدیه هفتم – سخنرانی تد در مورد کامل گرایی

هدیه هشتم – راهنمای مواد غذایی با شاخص GI مشخص

هدیه نهم – تفاوت ده سال آخر یک ورزشکار با غیر ورزشکار