کتاب زیر بواسطه هفت سال برخورد مستقیم با مشتریان مختلف چه خریداران عمده و چه مصرف کننده بوده‌است.
در این کتاب مثال‌ها کاملا ایرانی است و متد‌های کاملا ساده برای متقاعد سازی مشتری بیان شده‌است.

امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید