روش های متقاعد سازی

چگونه به خوبی متقاعد سازی را انجام دهیم

پیاده سازی مراحل متقاعد سازی

برای اینکه بتوانیم مراحل متقاعد سازی را به خوبی پیاده کنیم لازم است که ابتدا با تعریف و مفهوم آن آشنا بشویم.
متقاعد سازی چیست

راه و روشی است که می توان خو یا شخص دیگری را برای انجام کاری که با رضایت آن را انجام دهد آماده کرد

این کامل ترین تعریفی بود که در مجموع کتاب های مختلفی که مورد مطالعه قرار داده بودم پیدا کردم.
حال چرا (خود) هم در این تعریف وارد کردم؟ به نظرم این مراحل متقاعد سازی حتی روی خودمان هم جواب می دهد بسیاری از اوقات شده که ما وقتی میخواهیم کاری را انجام دهیم آن را به تاخیر می اندازیم و طول مید هیم این شیوه به ما کمک می کند که این تاخیر را بتوانیم جبران کرده و ذهنمان را گول بزنیم که این کار خوب است و باید انجام دهی.

با یک مثال این مراحل متقاعد سازی را توضیح می دهم :

 

فرض کنید بلیت یک تئاتر کمدی را تهیه کرده اید و با خانواده خود میخواهید یک روز خیلی شاد را سپری کنید.
از بخت خوب یا بد شما یک آقای بسیار جدی کنار شما می نشیند که اصلا خنده به روی لب های او نمی نشیند. با وجود اینکه همه در حال خنده هستند اما او اصلا نمی خندد و فقط تعجب می کند که بقیه به چی دارند می خندند(دیدم سوژرو که میگم)

 

در این بین اگر کامل به او دقت کنید می توانید مراحل متقاعد سازی را در او ببینید ( البته اگر خیلی آدم سفت و سختی نباشد )
اول که او وارد سالن شده بود و خنده ها شروع شده بود او اخم کرده و تعجب و عصبانی است که بقیه واقعا به چی دارند می خندند. کم کم که میگذرد او نسبت به این مساله بی تفاوت می شود و برای او عادی می شود مقاومت او در برابر این مساله کم می شود

بعد از گذشت مدتی وقتی خانواده او نگاهش می کنند و میبینند که نمی خندد و حس میکند که دارد از بقیه جدا می شود سعی می کند تا خودش را به جمع برساند و رفتارهای آن ها را تکرار کند با اینکه شاید رضایت قلبی نداشته باشد.

بعد از طی مدتی وقتی می بیند این کار نسبت به کار قبلی برایش بهتر است و بیشتر به او خوش میگذرد رضایت قلبی نیز در او ایجاد می شود و به این ترتیب مراحل متقاعد سازی نیز به پایان می رسد.
حال که این مثال را باهم مورد بررسی قرار دادیم می توانیم با خیال راحت این سه مرحله حیاتی را بررسی کنیم.

برای اطلاعات بیشتر به لینک و لینک مراجعه کنید

مراحل متقاعد سازی – کم کردن مقاومت

در این مرحله شخص از اتفاقات اطراف خود با خبر می شود می بیند که لازم نیست که انقدر در مورد آن مساله مقاومت نشان دهد زیرا که یا آن کارش اشتباه است یا اینکه بقیه کار دیگری را انجام می دهند. بنابراین او هم تصمیم میگیرد که مانند بقیه رفتار کند و در مورد رفتار خاصی که مورد توجه است مقاومتش کم می شود این مرحله در مراحل متقاعد سازی حتما لازم است که پیش بیاید.

چرا که اگر مقاومت فرد در مورد این قضیه زیاد باشد نمی توان مستقیما رفتار بیرونی را در او تحمیل کرد . او باید خودش بخواهد تا رفتار خود را تغییر دهد.مهمترین ابزار برای متقاعد سازی هم همین است که به طرف بطور غیر مستقیم بفهمانیم که تصمیمش غیر اشتباه بوده به طوری که خودش متوجه این جریان شود.

مراحل متقاعد سازی – ایجاد رفتار بیرونی

همانطور که گفتیم بعد ازینکه در مراحل متقاعد سازی مرحله اول را پشت سر گذاشتیم به مرحله دوم می رسیم که فرد از خود رفتار بیرونی بروز می دهد. او مرحله اول را پشت سر گذاشته و از مقاومت او کاملا کم شده است بنابراین بروز رفتار بیرونی بدون رضایت دل کاملا طبیعی است زیرا فرد تفاوت خود را با بقیه یا رفتار درست می بیند.
فرض کنید در مثال قبل همه در حال دست زدن هستند و فقط او دست نمی زند بنابراین با توجه به اینکه تک افتاده است از خود رفتار بیرونی بروز می دهد ولی هنوز دلیلش را نمیداند بنابراین نمی تواند از ته دل خود را راضی کند.

مراحل متقاعد سازی – رضایت درونی

پس ازینکه او در حالت تعجب است مجبور می شود که سوال کند چرا بقیه دست می زنند و دلیل این کار چیست؟؟
این کار سبب می شود که او در مراحل متقاعد سازی به تناقض نرسد و این مراحل روی او به خوبی پیاده سازی شود. زیرا وقتی او دلیل این کار را می داند و قلبا به آن رضایت داده بنابراین دیگر هیچ راهی را نمیبیند که بخواهد مخالفت انجام دهد و آخرین مرحله متقاعد سازی را پشت سر می گذارد و متقاعد سازی به پایان می رسد.

این کار را شما یک بار پیاده سازی کنید و به مرحله اجرا بگذارید تا ببینید چگونه جواب خواهد داد و اجرا می شود.
این شیوه جزو بهترین شیوه های متقاعد سازی است که تا کنون پیاده سازی شده است.
در آخر اقدامات و نتیجه های خود را با ما در میان بگذارید

شاد و پیروز باشید پیام اسمی