شماره تماس : ۰۹۹۰۷۷۱۲۰۷۸

پیام اسمی Articles 64

پیام اسمی هستم و به مدیران و افراد کمک می‌کنم در سازمان به‌طور اثربخش‌تری فعالیت کنند.